O Fundacji

HISTORIA FUNDACJI MŁODE KRESY


Swoją działalność na rzecz sanacji polskości na ziemiach dawnych Kresów Wschodnich rozpoczęliśmy w 2012 roku jako niezależna grupa polskiej młodzieży z Lidy na Białorusi. W związku z licznymi utrudnieniami administracyjnymi ( i politycznymi) ze strony białoruskich władz na różnych szczeblach, zmuszeni byliśmy przez lata działać jako nieformalna organizacja związana z blogiem „Polacy Grodzieńszczyzny”. Mimo ograniczonych możliwości finansowych do dziś pozostaje on najbardziej poczytnym fanpage’em na Facebooku wśród polskojęzycznych mieszkańców Białorusi.

Fundacja Młode Kresy została zarejstrowana w Polsce w 2015 roku przez aktywistów wywodzących się ze środowiska „Polacy Grodzieńszczyzny”, którzy przyjechali do Polski zdobywać wykształcenie na polskich uczelniach. Do Polaków z Białorusi w budowaniu nowej organizacji dołączyli ich rodacy z Litwy i Ukrainy.

CO ROBIMY?

Jak sugeruje nazwa organizacji, skupiamy się przede wszystkim na zachowaniu tożsamości, języka oraz kultury polskiej wśród młodych Polaków na Białorusi, Ukrainie oraz Litwie. Szczególną uwagę zwracamy na integrację Polaków ze Wschodu na terytorium Polski, gdyż niejednokrotnie ich przyjazd do Macierzy na studia bądź do pracy napotyka wiele technicznych i organizacyjnych barier. Jednym z naszych statutowych zadań jest zatem demontaż owych barier utrudniających ekspansję i odkrywanie „kresowego” potencjału młodych Polaków zza wschodniej granicy. Ponadto, dążymy do aktywizacji i integracji społeczności Kresowiaków w Polsce. Jako ambasadorowie swoich rodzimych państw nie pozostajemy obojętni wobec nurtujących społeczeństwo polskie problemów: tolerancja i akceptacja dla emigrantów ze Wschodu, ekologia i klimat, edukacja polskiej młodzieży w duchu patriotyzmu. Nie zapominamy także o starszym pokoleniu naszych rodaków mieszkających za wschodnią granicą Polski. W miarę naszych możliwości zawsze aktywnie wspieraliśmy kombatantów AK mieszkających na Grodzieńszczyźnie (Białoruś) oraz organizowaliśmy akcje pomocy humanitarnej dla Polaków mieszkająch w Donbasie (Ukraina). Dbamy o polskie miejsca pamięci historycznej na Kresach.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030