Eksperci


Mirosław Kapcewicz
Prezes zarządu Fundacji Młode Kresy, historyk. Absolwent
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Europejskiej Akademii
Dyplomacji w Warszawie na kierunku „Organizacje międzynarodowe” . Redaktor naczelny
portalu informacyjnego Polaków na Białorusi Wirtualna Białoruś 24. Wieloletni członek
„Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej” (Białoruś). Od 2011 roku aktywnie działał w
ramach młodzieżowej inicjatywy społecznej działającej na rzecz popularyzacji kultury i
języka polskiego na Białorusi. Założyciel najbardziej poczytnego polskiego bloga „Polacy
Grodzieńszczyzny”, gdzie opisywane były patriotyczne inicjatywy i działalność polskiej
młodzieży z Lidy i Grodna. Posługuje się językiem białoruskim, rosyjskim, ukraińskim,
hiszpańskim oraz angielskim.

Rajmund Klonowski

Członek zarządu Fundacji Młode Kresy, dziennikarz, publicysta,
działacz społeczny. Od 15 lat współtworzy wydawany na Litwie dzienniku „Kurier
Wileński” Założyciel pierwszego polskiego bloga na Litwie, współtwórca Magazynu „Kurier
Wileński”, Studia Wilno Radia WNET i ramówki TVP Wilno.  Członek Zrzeszenia
Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS.
Posługuje się biegle językiem angielskim, litewskim i rosyjskim.

Alina Warabiowa

Członek zarządu Fundacji Młode Kresy,  koordynatorka licznych projektów Fundacji, zaangażowana działaczka na
rzecz polskiej kultury na Białorusi. Ekspert z zakresu dietetyki, absolwentka wydziału
Żywienia Człowieka na SGGW w Warszawie. Od lat  realizuje się jako
wolontariuszka Fundacji Młode Kresy.

Kornel Kozłowski

Członek zarządu Fundacji Młode Kresy, prawnik, przedsiębiorca,
absolwent Wschodoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Posiada liczne doświadczenie w pracy z obcokrajowcami z Europy Wschodniej oraz w branży
HR. Swobodnie posługuje się językiem rosyjskim, angielskim i francuskim. Poza pracą na
rzecz Fundacji zawodowo zajmuje się prawem transportu kolejowego, prawem handlowym,
cywilnym i gospodarczym. Prywatnie miłośnik kolejnictwa i pasjonat Kresów.

Władysław Boradyn

Członek zarządu Fundacji Młode Kresy,  redaktor naczelny portalu wb24.org, autor licznych artykułów historycznych
dotyczących historii Polaków z Kresów Wschodnich. Absolwent Studium Europy Wschodniej na
Uniwersytecie Warszawskim.  Aktywny wolontariusz Fundacji Młode Kresy. Członek
Związku Polaków na Białorusi (oddział w Nowogródku). Pomysłodawca i redaktor bloga
nowogrodczyzna.jimdo.com, którego celem jest popularyzacja polskiej historii i dziedzictwa
kulturowego ziemi nowogródzkiej.

Olgierd-Lech Dobrowolski

urodził się w 1999 r. we Lwowie, gdzie skończył polską Szkołę
Średnią nr 24 im. M. Konopnickiej. W 2019 r. rozpoczął studia na kierunku Politologia na
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2022 r. obronił pracę licencjacką pt.
„Wpływ geopolityki na ukraiński kryzys polityczny w latach 2013-2022”. W chwili obecnej –
stażysta w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, student Politologii oraz Kryminologii II
stopnia na UMCS. Zainteresowania: historia, kinematograf, przestępczość, polityka,
geopolityka.

 

Michał Radecki

rekruter i HR-owiec związany z branżą od ponad 7 lat. Zaczynając od
stażu w „twardym” HR, stopniowo przeszedł do pozyskiwania talentów w sektorze
finansowym i BPO/SSC, pracując w międzynarodowych korporacjach, również na
zagranicznych rynkach. Absolwent SGH i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
ukończył Europejską Akademię Dyplomacji. W ramach swoich zainteresowań pisał artykuły
nt. Białorusi i Ukrainy. Obecnie koordynuje projekty rekrutacyjne dla jednego z
amerykańskich banków.

Marek Leszczyński

Grafik komputerowy, absolwent koledżu w Grodnie. Ekspert z zakresu
grafiki komputerowej oraz aktywny wolontariusz Fundacji Młode Kresy.

Andrzej Gajduk

Student historii na Uniwersytecie Warszawskim i Sorbonne Université w Paryżu.
Autor wielu artykułów opisujących sytuację polskiego szkolnictwa na Białorusi.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030