Projekty

Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu

Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu to projekt koordynowany i organizowany przez Fundację Młode Kresy który ma na celu:
a) Integrację Polaków z Kresów. Stworzenie im okazji do wymiany doświadczeń, których z racji, iż nasi uczestnicy pochodzą z różnych państw i żyją obecnie w wielu polskich miastach nie ma zbyt wiele
b) Wspólną pracę nad szukaniem rozwiązaniem problemów które najsilniej trapią młodych Polaków ze Wschodu przybyłych do Macierzy
c) Główną osią naszego Forum są spotkania z osobami posiadającymi unikalne doświadczenia nie tylko ograniczające się do polityki. W ich ramach młodzi ludzie z Kresów otrzymają możliwość zdobycia unikalnej, ciężko dostępnej wiedzy z szerokiego zakresu, biznesu, administracji publicznej, kultury, nauki, socjologii, historii
d) Odkrywanie nowych sposobów pomocy Polakom ze Wschodu żyjących w swej „małej Ojczyźnie” znajdujących się obecnie w trudnej, wojennej rzeczywistości,
e) Praca nad nowymi możliwościami zwiększenia udziału młodych Polaków ze Wschodu w polskiej przestrzeni polityczno-społecznej.

Projekt finansowany jest w ramach programu NOWEFIO 2022 zarządzanego przez Narodowy Instytut Wolności

 

Wirtualna Białoruś – wb24.org

Pierwszy dwujęzyczny portal informacyjno-publicystyczny dla Polaków z Białorusi

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030