Tradycyjnie kończymy rok zjazdem w Warszawie!

W dniach 29-31 grudnia odbyło się V Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu.

W programie wykładów znalazły się prelekcje o strukturze wyznaniowej na Kresach – tematyka została ujęta całościowo, od mniejszości polskiej na Litwie i Białorusi po Kresy Południowo-Wschodnie.

Także wysłuchaliśmy wystąpień o legendarnych kresowych klubach piłkarskich, dziejach polskiego sportu w niepodległej Litwie oraz Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”.

Poza tym zapoznaliśmy się z tematyką rugowania polskości na Kresach w okresie zaborów, dorobku lwowskiej szkoły matematycznej oraz innych aspektach funkcjonowania polskiej społeczności na Kresach – kiedyś i dziś!

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030