Spotkanie antypropagandowe w Lublinie

W piątek 29 grudnia przeprowadziliśmy w Lublinie kolejne spotkanie antypropagandowe.

Opowiedzieliśmy o głównych rosyjskich i białoruskich mediach propagandowych, jak też przedstawiliśmy konkretne przykłady programów telewizyjnych dotyczących dezinformowania społeczeństwa białoruskiego w temacie kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej oraz fałszywych zarzutach wobec Polski.

W trakcie spotkania wywiązała się żywa, energiczna dyskusja, podczas której słuchacze wyrażali własną opinię w danym temacie jak też aktywnie zadawali pytania, chcąc poszerzyć swoją wiedzę w danym zakresie.
Cieszy, że podsumowaniem spotkania był wspólny wniosek o potrzebie przeprowadzenia w przyszłości kolejnych spotkań o podobnej tematyce, z pogłębionym rozbudowaniem wątków wykrywania oraz przeciwdziałania antypolskiej propagandzie!

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030