Premierowy pokaz filmu „Litwo, Ojczyzno moja!”

We środę 27 grudnia odbył się premierowy pokaz naszego nowego filmu dokumentalnego – „Litwo, Ojczyzno moja!”, opowiadającego o losach mniejszości polskiej na Litwie.

Film pokazuje historię Polaków, zamieszkujących Litwę, od epoki średniowiecza sprzed 700 lat, poprzez okresy I Rzeczypospolitej, carskiej i sowieckiej okupacji aż po czasy nam współczesne, kiedy to od ponad 30 dekad nasi rodacy funkcjonują już w niepodległym państwie litewskim.

Po seansie odbyła się owocna dyskusja o perspektywach polskiej mniejszości na Litwie oraz wyzwaniach, z którymi się zmaga.

Film zrealizowany w ramach projektu pn. „Niech tylko moje serce schowają w Wilnie – film dokumentalny”. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030