Prezes Fundacji Młode Kresy aktywnie udzielał się w szeregu mediów

W związku z licznymi wydarzeniami, organizowanymi w ostatnim czasie przez naszą organizację, prezes Fundacji Młode Kresy aktywnie udzielał się w szeregu mediów.W sierpniu-wrześniu odbyło się kilka wywiadów, w których nasz prezes Mirosław Kapcewicz wypowiadał się na tematy, związane z sytuacją mniejszości polskiej na Białorusi, rozwijania przyjaźni polsko-białorusko-ukraińskiej oraz kwestii bezpieczeństwa państwa polskiego.Wywiady ukazały się m.in. w magazynie Kurier Poranny oraz Telewizji Republika. Także, organizowany przez Fundację Marsz Przyjaźni Trzech Narodów był relacjonowany przez ukraińską telewizję Freeдом.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030