I Forum Współpracy Polsko-Białoruskiej

Wczoraj zorganizowaliśmy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej I Forum Współpracy Polsko-Białoruskiej.W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele strony polskiej oraz białoruskiej, był obecny także poseł na Sejm RP Paweł Lisiecki. Zaprezentowano punkty widzenia na kluczowe zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, wynikające z wojny hybrydowej, prowadzonej przeciwko naszemu państwu ze strony reżimów Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina, w szczególności wykorzystywanie terytorium Białorusi do generowania kryzysów migracyjnych, rozlokowania rosyjskiego arsenału nuklearnego bądź najemników z Grupy Wagnera.Mirosław Kapcewicz zaprezentował raport o sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi pod rządami Aleksandra Łukaszenki, ukazując poszczególne etapy ograniczania polskości oraz represjonowania polskich działaczy w tym państwie, łącznie z zamykaniem szkół oraz wsadzaniem ludzi do więzień na podstawie spreparowanych oskarżeń.Jan Rudzik, jeden z założycieli oraz redaktorów kanału Nexta, wystąpił z prelekcją o bezpieczeństwie Polski z punktu perspektywy obywatela Białorusi, zaangażowanego w czynny opór dyktaturze. Szczegółowo przeanalizował powiązania łukaszenkowskich urzędników ze strukturami, odpowiedzialnymi za sprowadzanie nielegalnych migrantów pod polską granicę. Wskazał na zagrożenia, związane z obecnością wagnerowców na Białorusi oraz zaproponował rozwiązania, które można wdrożyć w celu uszczelnienia przepływu przez granicę osób, mogących zagrażać bezpieczeństwu Polski.Wiaczesław Siwczyk podkreślił, że słabością polityki wobec Białorusi jest brak długoletniej jednolitej strategii, w miejsce której realizowano poszczególne krótkoterminowe taktyki. Zauważył, że należy zastanowić się nad wypracowaniem skutecznego przekazu medialnego i edukacyjnego, czerpiąc z bogatego doświadczenia Polski w tej dziedzinie.Po wystąpieniach nastąpiła dyskusja o perspektywach współpracy polsko-białoruskiej oraz zagrożeń, wynikających z błędnego utożsamiania narodu białoruskiego z władzami tego kraju. Serdecznie dziękujemy panu posłowi Pawłowi Lisieckiemu za pomoc w organizacji wydarzenia.Wspólnie postanowiliśmy działać na rzecz uświadamiania społeczeństwa obu narodów w kwestiach korzyści, które niesie uczciwa i owocna współpraca między naszymi narodami. Zapowiadamy również, że nie jest to ostatnie spotkanie z tego cyklu.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030