III Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu- Toruń

W dniach 15-17 września w Akademii Jagiellońskiej w Toruniu odbyło się III Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu.Tym razem wspólnie z nami w wydarzeniu wzięli udział uczestnicy Projektu Strefa Myśli Patriotycznej.W ubiegły weekend wysłuchaliśmy szeregu ciekawych prelekcji, dotyczących historii, ekonomii, polityki oraz rozwoju osobistego.Olgierd Dobrowolski przybliżył temat protestów w Kazachstanie zimą 2022 r. oraz opowiedział o historii polskiej policji w II RP i okresie okupacji oraz milicji w PRL.Dawid Błaszkiewicz wygłosił wykład o wpływie przyjęcia euro na gospodarki poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej.Jan Rudzik wystąpił z prelekcją o metodach walki z rosyjską i białoruską propagandą medialną.Michał Włodarczyk przeprowadził warsztaty z networkingu, podkreślając jego znaczenie w rozwoju osobistym w teorii oraz na konkretnych przykładach.W trakcie panelu dyskusyjnego przedstawiciele polskiej mniejszości z Ukrainy, Białorusi i Litwy wraz z rodakami z Polski omówili perspektywy projektu Międzymorza z punktu widzenia Kresowiaków. W dyskusji wzięli udział Łukasz Janoszczyk, Roman Szatkowski i Seweryn Wołosewicz. Poza programem wykładowo-seminaryjnym wspólnie integrowaliśmy się w trakcie spaceru edukacyjnego „Śladami historii Torunia”, poznając atmosferę miasta, znanego z bycia małą ojczyzną jednego z najsłynniejszych polskich naukowców – Mikołaja Kopernika.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030