Forum Współpracy Polsko-Białoruskiej

Jutro w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się organizowane przez naszą Fundację Forum Współpracy Polsko-Białoruskiej.Program wydarzenia przewiduje kilka części. Całość rozpocznie prezentacja monografii Mirosława Kapcewicza pt. „Polityka władz Białorusi wobec mniejszości polskiej w latach 1994-2022”, podczas której w szczegółowy sposób zostanie przedstawiona aktualna sytuacja Polaków na Białorusi. Następnie wystąpią przedstawiciele poszczególnych białoruskich organizacji: Jan Rudzik („Ruch”, członek Opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Białorusi) wygłosi prelekcję pt. „Bezpieczeństwo Polski z perspektywy obywatela Białorusi”, także głos zabierze Wiaczesław Siwczyk („Ruch Solidarności Razem”).Zwieńczeniem będzie konferencja prasowa, na której zostaną omówione kwestie bezpieczeństwa Polski z punktu widzenia obywateli Białorusi.W trakcie paneli dyskusyjnych poruszymy temat bezpieczeństwa państwa polskiego szczególnie przez pryzmat wojny hybrydowej, którą od 2021 r. przeciwko Rzeczypospolitej toczą Aleksander Łukaszenka i Władimir Putin. Omówimy strategiczne zagadnienia, dotyczące sztucznie wywołanego kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, sprowadzanych w celu destabilizacji polskiego pogranicza migrantów z Bliskiego Wschodu oraz inne brudne metody, stosowane przez dyktatorski reżim. Ważne miejsce w dyskusji zajmą kwestie zagrożeń, które pojawiły się w ciągu ostatnich kilku miesięcy: przede wszystkim rozmieszczenia rosyjskiej broni jądrowej na terytorium Białorusi oraz rozlokowania tamże grupy Wagnera, po nieudanej próbie przewrotu w Rosji z końca czerwca bieżącego roku. Białoruscy eksperci przedstawią swój punkt widzenia na temat bezpieczeństwa Polski oraz działań, które należy podjąć w szybko zmieniających się uwarunkowaniach, uwzględniając kolejne wyzwania, generowane w dynamicznym tempie.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030