III Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu

W dniach 15-17 września w Toruniu odbędzie się kolejne, III Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu! Program zjazdu przewiduje zarówno część wykładowo-seminaryjną, gdzie w ramach serii prelekcji na tematy historyczne, polityczne i gospodarcze uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o Polsce, jak też wspólny spacer śladami historii Torunia, podczas którego dowiemy się wiele ciekawego o historii rodzinnego miasta słynnego polskiego naukowca Mikołaja Kopernika .Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Krzysztofa Szczuckiego oraz Biura Społecznego Krzysztofa Szczuckiego.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030