Spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Zbigniew Rau

Wczoraj Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się z przedstawicielami Fundacji Młode Kresy.W spotkaniu wzięli udział Mirosław Kapcewicz – prezes naszej fundacji, polski historyk i politolog, wieloletni działacz polskiej organizacji na Białorusi Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej oraz Olgierd Dobrowolski – działacz naszej fundacji oraz przedstawiciel mniejszości polskiej z Ukrainy.Głównym tematem rozmowy była sytuacja mniejszości polskiej, w tym młodzieży, zamieszkującej Białoruś, Litwę, Łotwę i Ukrainę. Przedstawiciele organizacji przedstawili także swoje propozycje oraz działania, które są obecnie podejmowane przez Fundację w ramach pomocy dla Polaków ze Wschodu.Działacze wręczyli Ministrowi Zbigniewowi Rauowi wydane przez Fundację publikacje: „Aspiracje i dylematy młodych Polaków na Białorusi”, „Aspiracje i dylematy młodych Polaków na Litwie” oraz „Polityka władz Białorusi wobec mniejszości polskiej w latach 1994-2022”. W imieniu wszystkich działaczy i sympatyków Fundacji Młode Kresy dziękujemy Panu Ministrowi za owocne spotkanie!

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030