W Warszawie odbyło się II Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu

Kolejne Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu odbyło się w dniach 9-11 grudnia w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło młodych Polaków z takich krajów jak Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa i Rosja.

Zjazd, zorganizowany przez Fundację Młode Kresy, miał na celu stworzenie dla polskiej młodzieży zza wschodniej granicy okazji do wymiany doświadczeń i opinii,  zdobywania wiedzy i umiejętności, oraz do integracji młodych kresowiaków.

W ciągu trzech dni uczestnicy mogli wysłuchać niezwykle ciekawych prelekcji, obejrzeć film o przedwojennym Grodnie. Był to również dobry czas na dyskusje na temat aktualnej sytuacji oraz perspektyw Polaków na Wschodzie.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Minister Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Młodzieżowej; Anna Paniszewa – znana działaczka polska z Brześcia i więzień polityczny reżimu Łukaszenki; Łukasz Kobierski – prezes Fundacji Instytut Nowej Europy i ekspert ds. spraw międzynarodowych; Wiaczesław Czerniew – językoznawca i doktorant na Uniwersytecie Warszawskim oraz inni prelegenci.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030