Obchody Dnia Bohaterów Białorusi

27 listopada 2021 r. pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Warszawie (Plac Żelaznej Bramy) odbyły się obchody Dnia Bohaterów Białorusi – Powstania Słuckiego.

Dwoje działaczy naszej Fundacji wzięli udział w wydarzeniu.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030