Spotkanie z przedstawicielami korporacji akademickiej Sarmatia

W dniu 28.10.2021 członkowie zarządu naszej Fundacji – Mirosław Kapcewicz i Rajmund Klonowski spotkali się z przedstawicielami korporacji akademickiej „Sarmatia”.

Tematem spotkania była sytuacja Polaków żyjących na Białorusi i Litwie.

Dziękujemy „Sarmatii” za zaproszenie i żywe zainteresowanie tematyką spotkania.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030